Linggo, Setyembre 4, 2011

Patakarang Pangkabuhayan ng Espanyol

1. Bagong pagmamay-ari ng lupa
2. Pagbubuwis/Buwis
3. Polo y Servicio/Sapilitang paggawa
4. Bandala
5. Kalakalang Galyon
6. Monopolyo o Tabako
7. Pagtatayo ng mga Bangko
8. Pagbubukas sa Pandaigdigang Kalakalan
9. Pagpapabuti sa transportasyon at komunikasyon
10. Sistemang Hacienda

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento